Zijn er risico’s verbonden aan PMU wenkbrauwen?

Het is belangrijk de voor- en nazorg instructies goed op te volgen. Bij het nalaten hiervan kunnen de wenkbrauwen gaan ontsteken.